Musse wave
  • GMU1 Muro Musse Wave White 30 X 60 cm. rectificado GMU2 Muro Musse Wave Black 30 X 60 cm. rectificado
  • GMU3 Muro Musse Wave Currant 30 X 60 cm. rectificado
Acabado brillante REVEAL IMAGING
White GMU1
30x60 cm. Rect.
Muro
9 mm.
2 mm.
Blanco brillante
Cerámico


Black GMU2
30x60 cm. Rect.
Muro
9 mm.
2 mm.
Negro
Cerámico


Currant GMU3
30x60 cm. Rect.
Muro
9 mm.
2 mm.
Blanco brillante
Cerámico